torsdag 7. juli 2016

Vi må redde Nidarø nå


Massiv utbygging av Trondheim Spektrum vil være en historisk tabbe. Utbyggingen må stoppes og vi må redde Nidarø for fremtidige generasjoner.

Ja, det burde ha skjedd tidligere. Å sette foten ned for utbygging av Trondheim Spektrum nå, er lovlig sent. Det vil skape utfordringer, for idretten, kulturen og næringslivet. Det vil få konsekvenser for reiseliv og handel. Likevel, utbyggingen som er skissert på Nidarø er feil for bydelen og feil for byen vår.


Bymodellen viser hvor massiv utbyggingen er. Bildet er lånt fra Stein Thues blogg.
Gjennom flere år har det vært klart at byens storhall har behov for oppgradering. Vi har hatt tilløp til diskusjoner om å flytte anlegget ut fra Nidarø. Til et sted med gode trafikkløsninger og plass for fremtiden. Brattøra, Sorgenfri, Tempe, Sluppen, Dragvoll, Leangen, Lade, Ranheim  – flere alternative lokaliseringer har vært nevnt, et par har vært utredet. Men det har rent ut i sanden. En reell utredning av alternativer er dessverre ikke gjennomført. Det har vært vurdert som enklere og billigere å holde fast på Nidarø til messe- og idrettsanlegg.

Nå opplever vi stadig mer hastverk for Spektrum. Tidspresset for å oppgradere hallene til håndball-EM i 2020 og prøve-EM i 2019 øker. Det er ikke realistisk å få på plass et nytt anlegg et annet sted til håndballkampene. Det haster også med å utbedre Spektrum for å sikre at Trondheim beholder Nor-Fishing og Aqua Nor. Trondheim er i en helt spesiell situasjon ved at Spektrum-anlegget ligger i en hyggelig spasertur fra Midtbyen, i grønne omgivelser. Få, om noen, andre byer kan vise noe lignende.

Ulempen er at anlegget er klemt inn på et lite og sårbart område, med én vei, attpå til en flaskehals, for biltrafikken. Allerede i dag er Trondheim Spektrum en belastning for Øya. Det er allerede faretruende fullt. Et nytt Spektrum skal kunne rigges for store konserter, da må det bygges stort og høyt. Prisen er store inngrep i hele byens grønne lunge og unike naturkvaliteter.

Store arrangementer og nye aktiviteter vil gi mer trafikk. Eneste tilførselsvei, også i fremtiden, vil være Klostergata. Her må brannvesen, politi og ambulanse være sikker på å komme frem, også når tusenvis av mennesker og tonnevis av utstyr skal sluses inn og ut den samme trange gata. Den nye helsevakta i Maurtiz Hansens gate kan bli innestengt av trafikken. Ifølge en rapport fra Muliticonsult må andre biler kjøre til siden, eventuelt inn i sidegater og avkjørsler for å slippe frem utrykningskjøretøyer.

Det sier seg selv at dette ikke er holdbart. Utbygging av Spektrum vil kreve utvidelse av Klostergata. Men foreløpig er verken kostnadene, som vil bli på flere hundre millioner kroner, eller raseringen av trær og hager, belyst.
Bygningsrådet har nå lagt utbyggingsplanene ut til offentlig ettersyn og høring. I vedtaket er det flere betingelser som må oppfylles før utbyggingen realiseres. Allerede nå kan vi fastslå at disse er umulig å oppfylle.

Ett krav er at det skal vurderes avbøtende tiltak for å redusere virkningen av anleggets størrelse og dominans. Hva skal det være? Kamuflasjemaling? Kanskje kan kreative arkitekter bidra med forslag som demper inntrykket av en mastodont. Men synligheten og dominansen kan ikke trylles bort, uansett hvor mye vi utreder.

Et annet krav er å opprettholde og styrke friluftsliv, rekreasjon og uorganisert aktivitet i og rundt anlegget. Utbyggingen spiser imidlertid opp ytterligere tolv dekar og gir mer skygge og mindre sol, det gjør området mindre attraktivt.

Et tredje krav er tiltak som skal forhindre økt trafikk til og fra anlegget. Et større anlegg gir mer og større aktiviteter enn i dag. Trafikken som følge av behov for utstyr og rigging vil øke, ikke minke. Flere store arrangementer gir også mer tungtrafikk. Flere parkeringsplasser for sykkel er fint, men vil ikke hindre trafikkveksten. Også dette kravet er umulig å innfri.

I store utbyggingssaker er det gjerne slik at bordet fanger. Ett politisk vedtak bygger på et annet, og ved hver beslutning binder man seg litt mer. Utbygging av Trondheim Spektrum er tilsynelatende en uunngåelig konsekvens av tidligere vedtak. For to år siden vedtok formannskapet at Nidarø og Spektrum i et langsiktig perspektiv skal benyttes til samme formål som i dag. For drøyt ett år siden ble det gjort vedtak hvor formannskapet stadfester at Spektrum skal bygges ut. I desember i fjor ble alternativ for utbyggingen vedtatt. Det ble også vedtatt at det skal planlegges for solcelleanlegg på taket, noe som vil kunne øke dimensjonene på Spektrum ytterligere.

Til høsten kommer neste vedtak som bekrefter gigantutbyggingen. Med mindre vi som er folkevalgte ombestemmer oss. Hvis vi ikke tar innover oss den enorme belastningen utbyggingen vil bli for bydelen og for byen vår.

Går vi for utbygging nå, vil vi angre senere. Tabben vil være uopprettelig på grunn av dimensjonene og de store investeringene som legges ned. Hundrevis av millioner vil bli investert på feil sted. Muligheten for en bypark blir borte. Og det blir definitivt ikke mulig med flere sentrumsnære boliger her.

Stanser vi utbyggingen nå, må det settes fullt trykk på arbeidet med å finne et alternativt område for messe- og idrettsanlegg. Slik kan vi sikre Nidarø for hele byen, og sikre at en ny storbyhall får tomt og trafikkløsninger som som er fremtidsrettet.

Grensen er nådd både for Øya og bymiljøet. Vi kan ikke fortsette en utvikling som følger sporet ”tar du den, så tar du den”. Vi kan ikke erstatte Trondheim Spektrum med Trondheim Monstrum.

1 kommentar:

  1. Folkevalgte har et enormt ansvar i å forvalte felleskapets interesser. Det virker for meg som om noen har gått seg blind i gamle vedtak uten å se seg rundt. Derav har jeg tatt meg friheten til å starte et innbyggeriniativ som alternativ - bygg ut på Dragvoll i stedet. Da rekker en EM i Håndball i 2020, NTNUs lokaliteter kan sikres etterbruk og ikke minst, det investeres offentlige milliarder i infrastruktur (superbusser) i tillegg til kvalitetene som allerede er på lokasjonen.

    Derav - signer gjerne underskriftskampanjen https://minsak.no/sak/1043 t og med 300 innbyggere fra Trondheim som signerer, er dette en sak som bystyret må realitetsbehandle. Husk også at en god del av de folkevalgte sitter med under 300 personstemmer i ryggen i bystyresalen. Derfor viktig at innbyggerene blir hørt.

    SvarSlett